Khác biệt giữa các bản “Điệu phi (Thanh Thế Tổ)”

(bổ)
Sử sách không ghi năm sinh của Điệu phi, chỉ biết bà xuất thân từ gia tộc [[Bột Nhi Chỉ Cân|Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị]] (博爾濟吉特氏), thuộc bộ tộc [[Khoa Nhĩ Thấm]] của [[Mông Cổ]]. Tổ phụ của bà chính là Trại Tang (宰桑), sinh Trác Lễ Khác Đồ Thân vương [[Ngô Khắc Thiện]] (吴克善), Cố Sơn Bối tử [[Sát Hãn]] (察罕), Hòa Thạc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương [[Mãn Châu Tập Lễ]] (滿珠習禮), [[Mẫn Huệ Cung Hòa Nguyên phi]] và [[Hiếu Trang Văn hoàng hậu|Hiếu Trang Hoàng thái hậu]]. Thân phụ của bà chính là Mãn Châu Tập Lễ, anh trai của Hoàng Thái hậu.
 
Theo vai vế gia tộc, bà là cháu gọi Hoàng thái hậu là cô mẫu, là biểu muội của Thuận Trị Đế, đường muội của [[Bát Nhĩ Tế Cát Đặc phế hậu|Phế hậu Tĩnh phi]] và biểuđường cô của [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu]].
 
== Đại Thanh Tần phi ==