Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự không chắc chắn”

(Tạo với bản dịch của trang “Uncertainty”)
 
 
; Tính không chắc chắn
: Sự thiếu [[Sự chắc chắn|chắc chắn]], một trạng thái của kiến thức hạn chế trong đó không thể mô tả chính xác trạng thái hiện tại, kết quả trong tương lai hoặc nhiều hơn một kết quả có thể. {{Cần chú thích|date=November 2017}} <sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" data-ve-ignore="true" style="white-space:nowrap;">&#x5B; ''<nowiki><span title="This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">cần dẫn nguồn</span></nowiki>'' &#x5D;</sup><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" data-ve-ignore="true" style="white-space:nowrap;">&#x5B; ''<nowiki><span title="This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">cần dẫn nguồn</span></nowiki>'' &#x5D;</sup>
; Đo lường độ không chắc chắn
: Một tập hợp các trạng thái hoặc kết quả có thể có trong đó [[xác suất]] được gán cho từng trạng thái hoặc kết quả có thể - điều này cũng bao gồm việc áp dụng [[hàm mật độ xác suất]] cho các biến liên tục. <ref> Kabir, H. D., Khosravi, A., Hosen, M. A., & Nahavandi, S. (2018). Neural Network-based Uncertainty Quantification: A Survey of Methodologies and Applications. IEEE Access. Vol. 6, Pages 36218 - 36234, {{DOI|10.1109/ACCESS.2018.2836917}} </ref>
{{Quote|Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the familiar notion of risk, from which it has never been properly separated.... The essential fact is that 'risk' means in some cases a quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and there are far-reaching and crucial differences in the bearings of the phenomena depending on which of the two is really present and operating.... It will appear that a measurable uncertainty, or 'risk' proper, as we shall use the term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all.|sign=[[Frank Knight]] (1885–1972)|source=''Risk, Uncertainty, and Profit'' (1921), [[University of Chicago]].<ref>{{cite book |last=Knight |first=F. H. |year=1921 |title=Risk, Uncertainty, and Profit |location=Boston |publisher=Hart, Schaffner & Marx }}</ref>}}{{Pull quote|You cannot be certain about uncertainty.|author=Frank Knight}}
Các nguyên tắc phân loại khác của sự không chắc chắn và quyết định bao gồm một cảm giác không chắc chắn rộng hơn và cách tiếp cận nó từ góc độ đạo đức: <ref name="embo1">{{Chú thích tạp chí|vauthors=Tannert C, Elvers HD, Jandrig B|year=2007|title=The ethics of uncertainty. In the light of possible dangers, research becomes a moral duty.|journal=[[EMBO Rep.]]|volume=8|issue=10|pages=892–6|doi=10.1038/sj.embor.7401072|pmc=2002561|pmid=17906667}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
[[Thể loại:Giả định]]
[[Thể loại:Khái niệm nhận thức luận]]