Khác biệt giữa các bản “CFM International LEAP”

Trang mới: “'''CFM International LEAP''' ("Leading Edge Aviation Propulsion - Động lực dẫn lối hàng không"<ref>{{Chú thích web|url=https://www.safran-group.com/a…”
(Trang mới: “'''CFM International LEAP''' ("Leading Edge Aviation Propulsion - Động lực dẫn lối hàng không"<ref>{{Chú thích web|url=https://www.safran-group.com/a…”)
(Không có sự khác biệt)
148

lần sửa đổi