Khác biệt giữa các bản “Dương Đình Nghệ”

không có tóm lược sửa đổi
(Thêm nguồn Tân Ngũ Đại sử.)
{{Lịch sử Việt Nam}}
{{bài cùng tên}}
'''Dương Đình Nghệ''' ([[chữ Hán]]: 楊廷藝), có sách như ''[[Việt Nam sử lược]]'' của [[Trần Trọng Kim]] chép là '''Dương Diên Nghệ''' (楊筵藝, [[874]] – [[937]])<ref>http://www.xxxxonline.com/tua-sach/viet-nam-su-luoc/quyen-i-phan-ii-chuong-v/286</ref>, người Ái châu, làm tướng cho [[Khúc Hạo]]. Đời [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]], [[Nam Hán Cao Tổ|Lưu Nghiễm]] của nước [[Nam Hán]] tiếm hiệu vua ở đất Quảng Châu, lấy cớ Khúc Hạo chiếm cứ đất Giao Châu, sai Lý Khắc Chính và Lý Tri Thuận đánh chiếm Giao Châu. Con trai Khúc Hạo là [[Khúc Thừa Mỹ]] bị bắt. Dương Đình Nghệ dấy binh đánh bại Lý Khắc Chính. Vua Nam Hán cho Lý Tiến thay làm Thứ sử Giao Châu, Dương Đình Nghệ lại vây hãm. Vua Nam Hán sai Trần Bảo đem quân cứu Lý Tiến, Dương Đình Nghệ đón đánh chém Trần Bảo, giữ thành, xưng là Tiết độ sứ. Được tám năm, Dương Đình Nghệ bị nha tướng [[Kiều Công Tiễn]] làm phản, giết chết lên thay.<ref name="Hóa Á Châu 1991">Việt sử tiêu án, Soạn giả Ngô Thì Sĩ, Dịch giả: Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu, Nhà Xuất bản: Văn Sử 1991, Chương Ngoại thuộc Tùy và Đường.</ref><ref>An Nam chí lược, soạn giả Lê Tắc, dịch giả Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Nhà Xuất bản Viện Đại học Huế, 1961, Quyển Đệ tứ.</ref>
 
==Tên gọi==