Khác biệt giữa các bản “Hồ Ngọc Đại”

*[[2009]] Giáo dục Tiểu học đầu thế kỉ XXI, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
*[[2009]] Nghiệp vụ Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
===Bộ sách giáo khoa lớp 1 -Công nghệ giáo dục===
 
[[File:Bia sach CNGD.jpg|thumb|phải|Bìa sách Tài liệu Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục. ]]
 
Vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, sau 40 năm áp dụng giảng dạy ở nhiều nơi, sách Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại bị hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa loại từ vòng đầu tiên. Sách Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại “không đạt” với gần 300 nội dung, chi tiết cần sửa, cần bỏ mà phần lớn bị đánh giá là “vượt chương trình” hay “quá khó với học sinh lớp 1”.<ref>https://giaoduc.net.vn/gdvn/bo-giao-duc-chinh-thuc-len-tieng-ve-sach-cua-giao-su-ho-ngoc-dai-post189648.gd</ref>
 
Có nguồn cho rằng:'' Công nghệ giáo dục” xuất phát từ “Học thuyết phát triển phương pháp giáo dục” của V.V Davydov và D.B Elkonin hay [[Hộp Elkonin]] thịnh hành tại Liên Xô những năm 70. Ông Hồ Ngọc Đại đã “bê nguyên” mô hình giáo dục của nước Nga về áp dụng tại Việt Nam. ''<ref>https://tientieu.net/tiec-lo-gay-soc-ong-ho-ngoc-dai-cap-sach-cua-thay-minh-de-bien-soan-thanh-cai-goi-la-cong-nghe-giao-duc.html</ref>
 
==Đánh giá==