Khác biệt giữa các bản “Đường cao tốc Hà Tĩnh – Quảng Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Đường cao tốc [[Hà Tĩnh]] – [[Quảng Bình]] dài 145 km, bắt đầu từ điểm giao với [[Quốc lộ 8A]] xã Thanh Bình Thịnh đến điểm cuối là vị trí nối với [[đường Hồ Chí Minh]] tại Km 959 thuộc địa phận huyện Bố Trạch, quy mô đường này chỉ gồm 4 làn xe.
 
Tuyến đường đi qua địa bàn các phường, xã: [[Thanh Bình Thịnh]] (huyện [[Đức Thọ]]), [[Thuận Lộc, Hồng Lĩnh|Thuận Lộc]] (thị xã [[Hồng Lĩnh]]), [[Thanh Lộc]], [[Khánh Vĩnh Yên]], [[Trung Lộc]], [[Xuân Lộc, Can Lộc|Xuân Lộc]], [[Quang Lộc, Can Lộc|Quang Lộc]] (huyện [[Can Lộc]]), [[Việt Tiến, Thạch Hà|Việt Tiến]], [[Lưu Vĩnh Sơn]], [[Thạch Đài, Thạch Hà|Thạch Đài]], [[Tân Lâm Hương]], [[Nam Điền, Thạch Hà|Nam Điền]] (huyện [[Thạch Hà]]), [[Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên|Cẩm Thạch]], [[Cẩm Duệ]], [[Cẩm Quan]], [[Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên|Cẩm Thịnh]], [[Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên|Cẩm Sơn]], [[Cẩm Lạc]] (huyện [[Cẩm Xuyên]]), [[Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh|Kỳ Thượng]], [[Kỳ Tây]], [[Lâm Hợp]], [[Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh|Kỳ Tân]] (huyện [[Kỳ Anh (huyện)|Kỳ Anh]]), [[Kỳ Hoa]], [[Hưng Trí]], [[Kỳ Trinh]], [[Kỳ Thịnh]] (thị xã [[Kỳ Anh (thị xã)|Kỳ Anh]]) của tỉnh [[Hà Tĩnh]]; [[Quảng Hợp, Quảng Trạch|Quảng Hợp]], [[Quảng Châu, Quảng Trạch|Quảng Châu]], [[Quảng Tiến, Quảng Trạch|Quảng Tiến]], [[Quảng Phương]], [[QuảngLiên Trường, Quảng Trạch|Quảng Trường ]] (huyện [[Quảng Trạch]]), [[Quảng Hải, Ba Đồn|Quảng Hải]], [[Quảng Tân, Ba Đồn|Quảng Tân]], [[Quảng Thủy, Ba Đồn|Quảng Thủy]], [[Quảng Sơn, Ba Đồn|Quảng Sơn]], [[Quảng Minh, Ba Đồn|Quảng Minh]] (thị xã [[Ba Đồn]]), [[Mỹ Trạch]], [[Liên Trạch]], [[Cự Nẫm]] (huyện [[Bố Trạch]]) của tỉnh [[Quảng Bình]].
 
Đây là đoạn tuyến sẽ được xây dựng sau cùng của tuyến đường cao tốc Bắc Nam (Giai đoạn sau năm 2020 đầu tư xây dựng đoạn [[Hà Tĩnh]] – [[Quảng Trị]] và [[Quảng Ngãi|Quảng Ngãi]] — [[Nha Trang]]).