Khác biệt giữa các bản “Trần Quốc Vượng (sử gia)”

 
==Tứ trụ sử học Việt Nam đương đại==
Ông được xem là một trong "tứ trụ" "''Lâm, Lê, Tấn, Vượng''"(tức gồm các Giáo sư [[Đinh Xuân Lâm]], [[Phan Huy Lê]], [[Hà Văn Tấn]] và Trần Quốc Vượng) của sử học Việt Nam đương đại. Theo lời giải thích của chính ông<ref>{{Chú thích web | url = http://web.archive.org/web/20040620002522/http://www.vnn.vn/psks/baoban/2004/06/158635 | tiêu đề = VIET NAM NET | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, đó là chuyện huyền thoại có lẽ hình thành vào cuối thập kỷ 1960, khi cả bốn ông đều nổi tiếng học giỏi. RaTuy trườngnhiên vàomột giữabài thậpbáo kỷtrên 1950,báo bađại ôngbiểu "Lâm,nhân dân, Vượng"đã họcnói cùngrằng khoá, còn ông "Tấn" học sau (thủ khoa năm [[1957]]). Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành Khảo cổ học của khoa Sử, vì sau năm [[1954]], khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành Khảo cổ Việt Nam3 hầutrong như4 chỉtứ còntrụ con số 0, không có một nhà khảo cổbiết họcchữ nàoHán. Ông<ref> đãĐôi lên lớp đầu tiênđiều về Khảonạn cổ học Việt Nam niên khoá [[1959]] &ndash;cống [[1960]]vải, cùngbáo vớiĐại sựbiểu giúpnhân đỡdân số liệu13 của(2492) giáongày 13.1.2011</ref> [[Hà Văn Tấn]]<ref>http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=200938</ref><ref>http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=200938</ref>
Ra trường vào giữa thập kỷ 1950, ba ông "Lâm, Lê, Vượng" học cùng khoá, còn ông "Tấn" học sau (thủ khoa năm [[1957]]). Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành Khảo cổ học của khoa Sử, vì sau năm [[1954]], khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành Khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ học nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về Khảo cổ học Việt Nam niên khoá [[1959]] &ndash; [[1960]], cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư [[Hà Văn Tấn]].
 
==Tác phẩm==