Khác biệt giữa các bản “Luân canh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Luân canh là sự luân phiên thay đổi cây trồng theo không gian và thời gian trong chu kỳ nhất định.
1) luân canh:
+Là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên 1 đơn vị
+Luân canh cây trồng cạn với cây trồng cạn
+Luân canh cây trồng cạn với cây trồng nước
+Luân canh cây trồng nước với cây trồng nước
2)xen canh
+Là phương pháp trồng 2 loại cây hoa màu trên cùng 1 diện tích đất, cùng 1 lúc hoặc cách khoảng thời gian hoa xa để tận dụng ánh sáng,dinh dưỡng
 
Phải tiến hành luân canh bởi vì: Luân canh là trung tâm của các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp khác. Tất cả các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp đều căn cứ vào chế độ luân canh mà xác định nội dung của mình. Các chế độ canh tác khác như thuỷ lợi, bón phân, tưới nước, làm đất, diệt trừ cỏ dại… đều căn cứ vào loại cây trồng, trình tự luân phiên cây trồng trong hệ thống luân canh để xây dựng các biện pháp kỹ thuật cụ thể cho suốt cả chu kỳ luân canh.
3) tăng vụ
+Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất
 
Nói cách khác: Mỗi loại cây trồng yêu cầu một số chất dinh dưỡng nhất định và có một số đặc tính thực vật riêng biệt cho nên chỉ có thể hút được chất dinh dưỡng ở một độ sâu nhất định.
 
Ví dụ: nếu trồng mãi cây họ đậu, làm cho đất nghèo CaO; trồng mãi cây ăn củ làm cho đất nghèo kali; trồng mãi cây ăn rau lá làm cho đất nghèo đạm… Trong lúc đó những loại cây họ đậu rễ ăn sâu, có khả năng đồng hóa được những chất khó tan, đặc biệt là những dạng lân khó tiêu. Nếu được luân canh sẽ làm cho đất thêm sâu tầng canh tác, thêm phong phú các chất dinh dưỡng, khắc phục được sự mất cân đối một số chất dinh dưỡng do chế độ độc canh gây ra.
Linh xinh
 
– Luân canh có tác dụng sau:
 
Điều hoà dinh dưỡng và nước trong đất.
 
Luân canh chính xác có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất.
 
Chống xói mòn và bảo vệ đất.
 
Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại.
 
Điều tiết hoạt động của vi sinh vật trong đất.
 
Tăng năng suất cây trồng và tăng sản lượng nông nghiệp.
 
Điều hoà lao động và việc sử dụng các vật tư kỹ thuật khác
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh