Khác biệt giữa các bản “Hồ Ngọc Đại”

Vợ ông là bà Lê Tuyết Hồng, con gái thứ ba của [[Lê Duẩn]] - [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam]].
==Xem thêm==
*[[Vasily Davydov]]
*[[Hộp Elkonin]]
* {{cite book|last1=Bodrova|first1=Elena|last2=Leong|first2=Deborah J.|title=Tools of the mind|date=2007|publisher=Pearson|location=Upper Saddle River (N.J.)|isbn=978-0130278043|edition=Second|url=http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/innodata/inno07.pdf}}