Khác biệt giữa các bản “Hồ Ngọc Đại”

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, sau 40 năm áp dụng giảng dạy ở nhiều nơi, sách Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại bị hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa loại từ vòng đầu tiên. Sách Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại “không đạt” với gần 300 nội dung, chi tiết cần sửa, cần bỏ mà phần lớn bị đánh giá là “vượt chương trình” hay “quá khó với học sinh lớp 1”.<ref>https://giaoduc.net.vn/gdvn/bo-giao-duc-chinh-thuc-len-tieng-ve-sach-cua-giao-su-ho-ngoc-dai-post189648.gd</ref>
 
*Theo lời kể của Hồ Ngọc Đại, ông được cử sang học Liên Xô đợt 1968, ở Liên Xô ông được hướng dẫn bởi 2 người thầy là [[Vasily Davydov]] và D.B. Elkonin (người được biết tới với phuơng pháp [[Hộp Elkonin]]). Hai thầy giáo của Hồ Ngọc Đại lúc đó đang điều hành một trường thực nghiệm tên là Trường thực nghiệm 91. Theo lời giáo sư Đại:''Nhà nước trao quyền tự chủ về quản lý nên chương trình dạy và học cũng độc lập hoàn toàn với chương trình hiện hành của Liên bang Xô viết và nếu ban giám hiệu trường đề xuất vấn đề gì, yêu cầu gì cũng được các cấp quản lý đáp ứng, đó là vào thời điểm những năm 1960.''http://tiasang.com.vn/-giao-duc/doi-moi-giao-duc-tu-tinh-than-ton-trong-su-khac-biet-9540
 
==Đánh giá==