Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

|-
!3
||[[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia]]
|UET
||[[Công nghệ]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www2.uet.vnu.edu.vn/coltech/taxonomy/term/5/24|tiêu đề = Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHCN đến năm 2020, tầm nhìn 2030|ngày tháng = 23/07/2015}}</ref>
|-
!11
|| [[Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia]]
|UED
||[[Giáo dục]]
||[[2009]]
||Quận Cầu Giấy
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
!13
|| [[Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia]]
|HUS
||[[Khoa học tự nhiên]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hus.vnu.edu.vn/vi/main/daotao/daihoc|tiêu đề = Đào tạo đại học|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|-
!15
||[[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia]]
|USSH
||[[Khoa học xã hội]]<ref name=":6">{{Chú thích web|url = http://www.ussh.vnu.edu.vn/c3/dao-tao/Gioi-thieu-tong-quan-2-520.aspx|tiêu đề = Giới thiệu về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|-
!18
||[[Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia]]
|UEB
||[[Kinh tế]], [[kinh doanh]], [[quản trị]]<ref name="ueb" />
||[[1974]]<ref name="ueb">{{Chú thích web|tiêu đề=Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN|url=http://ueb.edu.vn/14/Sub.htm|ngày truy cập=ngày 23 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]]<ref name="ueb" />
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''
|-
!27
||[[Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia]]
|ULIS
||[[Ngoại ngữ]]
||1955
||Quận Cầu Giấy
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|
|'''{{Màu chữ|#025928|✓}}'''