Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

|-
!42
|[[Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Việt - Nhật]]
|VJU
|Đa ngành
|21/7/2014
|Nam Từ Liêm
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|
|
|-
!43
||[[Trường Đại học Thủ đô Hà Nội|Đại học Thủ đô]]
|HNMU
|
|-
!4344
||[[Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội|Đại học Công nghiệp Dệt may]]
|