Khác biệt giữa các bản “Chữ Hán phồn thể”

Đức
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đức)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox writing system
| name = Chữ phồn thể
| type =đức
| typedesc =
| time =
Người dùng vô danh