Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

→‎Lịch sử: Số liệu ở đây là từ nghị quyết thành lập, ở đâu ra mà sửa tùy tiện vậy?
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Lịch sử: Số liệu ở đây là từ nghị quyết thành lập, ở đâu ra mà sửa tùy tiện vậy?)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[13 tháng 1]] năm [[2011]], Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về việc thành lập thị xã Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. Đồng thời, thành lập phường Lái Thiêu thuộc thị xã Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Lái Thiêu.
 
PhườngSau khi thành lập, phường Lái Thiêu có 790 ha diện tích tự nhiên, dân số 3450.500669 người.
 
==Hành chính==