Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
|11
|'''Ban Quản lý Dự án T05'''
|
|Sư đoàn
|
|
|-
|12
|[[Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)|'''Bộ Tham mưu''']]
|
|-
|47
|'''Công ty CP Xi măng X18'''
|
|Sư đoàn
|X. Ngọc Lương - H. Yên Thủy - T. Hòa Bình
|
|-
|48
|'''Đoàn An điều dưỡng 298'''
|
Người dùng vô danh