Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61C7:27E5:CC4E:E019:60D0:566B (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thanhdien8421
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:61C7:27E5:CC4E:E019:60D0:566B (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thanhdien8421)
Thẻ: Lùi tất cả
Ký hiệu cho các quân cờ trong một số ngôn ngữ như sau:
 
{| class="wikitable prettytable"
!{{Flagicon|Pháp}} [[Tiếng Pháp|Pháp]] ||{{Flagicon|Anh Quốc}} [[Tiếng Anh|Anh]] ||{{Flagicon|Nga}} [[Tiếng Nga|Nga]] ||{{Flagicon|Đức}} [[Tiếng Đức|Đức]] ||{{Flagicon|Việt Nam}} [[Tiếng Việt|Việt]]
|-
| R (Roi) || K (King) || Кp (Король) || K (König)|| V (Vua)
 
Quy tắc thống nhất đối với tất cả các nước (như hình vẽ):
* đặt tên các cột từ <code>a</code> đến <code>h</code> từ bên tay trái sang bên phải theo phía người cầm quân Trắng,
* đánh số các hàng từ 1 đến 8 (từ phía quân Trắng sang quân Đen).
 
Tên một ô là sự kết hợp tên một cột với số của một hàng, chẳng hạn, '''g5'''.
 
== Ký hiệu nước đi ==
''Tên quân cờ Ô xuất phát - Ô đến''
 
Ví dụ: Quân Trắng đi Hậu từ ô ''d1'' đến ô ''d5'' được viết là: <code>Hd1 - d5</code>
 
Tuy vậy, cũng trong nước đi trên, thông thường quân Trắng chỉ có một Hậu; và vị trí của nó trên bàn cờ, ''d1'', là hoàn toàn xác định. Cho nên ô xuất phát thường được bỏ qua: Hd5
 
<code>Hd5</code>
Đối với Tốt cũng tương tự: e4 thay vì e2-e4
 
Đối với Tốt cũng tương tự: e4 thay vì e2-e4
 
<code>e4</code> thay vì <code>e2 - e4</code>
 
Trong trường hợp một bên có hai quân cùng có thể đến một ô thì phải phân định bằng cách chú thích thêm ký hiệu hàng của quân cần di chuyển.
Ví dụ Trắng có hai mã ở ''b1'' và ''f3'' đều có thể đi đến ''d2'':
 
<code>Mbd2</code> thay vì <code>Mb1 - d2</code>
 
Mfd2 thay vì Mf3-d2
 
<code>Mfd2</code> thay vì <code>Mf3 - d2</code>
Nếu hai quân (chẳng hạn, Xe trắng ở ''g1'' và ''g8'' đều có thể đi đến ''g7'':
 
Nếu hai quân (chẳng hạn, Xe trắng ở ''g1'' và ''g8'' đều có thể đi đến ''g7'': <code>X1g7</code> thay vì <code>Xg1 - g7</code>
X1g7 thay vì Xg1-g7
 
<code>X8g7</code> thay vì <code>Xg8 - g7</code>
 
Một lượt đi (cả quân trắng & đen) được viết dưới dạng:
Số thứ tự của lượt.Tên nước quân trắng Tên nước quân đen
 
Ví dụ: 1.e4 c5
 
=== Nước ăn quân ===
Nước ăn quân thường được ký hiệu bằng dấu nhân (<math>\times</math>) hoặc (:)
 
Ví dụ: Hd4×a4 hay Hd4:a4
 
Đối với Tốt thì chỉ cần ghi ký hiệu hai cột trước và sau khi ăn, không có dấu nhân, chẳng hạn cd4<code>cd, ed5ed, vv...</code>.
 
[[Bắt Tốt qua đường]]: ký hiệu có bổ sung thêm <code>e.p.</code> (viết tắt của ''en passant''), với [[Tiếng Việt]] thì dùng <code>q.đ (viết tắt của ''qua đường'').</code>
 
=== Phong cấp ===
Tên của quân xuất hiện sau khi [[phong cấp (cờ vua)|phong cấp]] được ghi sau nước đi, hoặc có thể dùng thêm dấu "/" hoặc dấu "=" rồi đến tên quân phong cấp.
 
VD: f8 Hf8H, f8/H hoặc f8=H là như nhau.
 
=== Nước nhập thành ===
Nước [[nhập thành (cờ vua)|nhập thành]] gần được ký hiệu là <code>0-0</code>, còn nhập thành xa là <code>0-0-0</code>.
 
=== Nước chiếu, chiếu hết ===
* Dấu !! chỉ nước đi rất mạnh
* Dấu ? chỉ nước đi yếu
* Dấu ?? chỉ nước đi rất yếu, sai lầm
* Dấu !? chỉ nước đi có vẻ mạnh, đáng xem xét
* Dấu ?! chỉ nước đi đáng ngờ, có vẻ yếu
 
VD: Xc8!, Mh6??