Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

Có thể suy luận một cách không chính xác khi thông qua [[dòng thời gian của lịch sử Trung Quốc|mốc thời gian lịch sử]] để cho rằng sự chuyển giao giữa các triều đại xảy ra đột ngột và thô bạo. Đúng ra, các triều đại mới thường được thiết lập trước khi lật đổ hoàn toàn chế độ hiện có <ref name=DynasticName1>{{cite book|last1=Wilkinson|first1=Endymion|title=Chinese History: A Manual|year=2000|url=https://books.google.com.sg/books?id=ERnrQq0bsPYC&pg=PA13&dq=chinese+dynastic+name+guohao&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi7jaP1yfPlAhVpzTgGHZoGCEcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=chinese%20dynastic%20name%20guohao&f=false}}</ref>. Ví dụ, năm 1644 thường được trích dẫn là năm mà [[nhà Thanh]] thay [[nhà Minh]] sở hữu [[Thiên mệnh]]. Thật ra, nhà Thanh đã được [[Hoàng Thái Cực]] chính thức thành lập vào năm 1636 thông qua việc đổi tên nước [[Nhà Hậu Kim|Hậu Kim]] do cha ông là [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích]] thành lập vào năm 1616, trong khi [[hoàng tộc nhà Minh]] vẫn cai trị [[Nhà Nam Minh|Nam Minh]] cho đến năm 1662 <ref name=Transition2>{{cite book|last1=Perkins|first1=Dorothy|title=Encyclopedia of China: History and Culture|year=2013|url=https://books.google.com.sg/books?id=KMQeAgAAQBAJ&pg=PA1&dq=qing+dynasty+later+jin&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj3wNeIsvPlAhW1zDgGHQqzBroQ6AEIdjAJ#v=onepage&q=qing%20dynasty%20later%20jin&f=false}}</ref><ref name= Transition3>{{cite book|last1=Di Cosmo|first1=Nicola|title=The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth-Century China: "My Service in the Army", by Dzengseo|year=2007|url=https://books.google.com.sg/books?id=8piRAgAAQBAJ&pg=PA1&dq=southern+ming&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjjpvCis_PlAhU7xzgGHal_C684ChDoAQgxMAE#v=onepage&q=southern%20ming&f=false}}</ref>. [[Vương quốc Đông Ninh]] trung thành với nhà Minh với trụ sở ở đảo [[Đài Loan (đảo)|Đài Loan]] tiếp tục chống lại nhà Thanh cho đến năm 1683 <ref name= Transition4>{{cite book|last1=Elman|first1=Benjamin|title=A Cultural History of Modern Science in China|year=2006|url=https://books.google.com.sg/books?id=cIfkH9EWUngC&pg=PA46&dq=southern+ming&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjjpvCis_PlAhU7xzgGHal_C684ChDoAQgoMAA#v=onepage&q=southern%20ming&f=false}}</ref>. Trong khi đó, các phe phái khác cũng đấu tranh nhằm dành quyền kiểm soát Trung Quốc trong [[Chiến tranh Minh-Thanh|quá trình chuyển đổi Ming-Thanh]], đáng chú ý nhất là [[Đại Thuận]] và Đại Tây do [[Lý Tự Thành]] và [[Trương Hiến Trung]] thành lập <ref name=Transition5>{{cite book|last1=Tanner|first1=Harold|title=China: A History|year=2009|url=https://books.google.com.sg/books?id=VIWC9wCX2c8C&pg=PA335&dq=shun+dynasty&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi469mVtPPlAhXozDgGHQP7BhwQ6AEIQjAD#v=onepage&q=shun%20dynasty&f=false}}</ref><ref name=Transition6>{{cite book|last1=Pines|first1=Yuri|title=The Everlasting Empire: The Political Culture of Ancient China and Its Imperial Legacy|year=2012|url=https://books.google.com.sg/books?id=hwoM6gOPydEC&pg=PA157&dq=zhang+xianzhong+great+xi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiA3YGJtfPlAhXCxDgGHbvEC2AQ6AEIMjAB#v=onepage&q=zhang%20xianzhong%20great%20xi&f=false}}</ref><ref name=Transition7>{{cite book|last1=Mote|first1=Frederick|title=Imperial China 900-1800|year=2003|url=https://books.google.com.sg/books?id=SQWW7QgUH4gC&pg=PA798&dq=zhang+xianzhong+great+xi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiA3YGJtfPlAhXCxDgGHbvEC2AQ6AEIKTAA#v=onepage&q=zhang%20xianzhong%20great%20xi&f=false}}</ref>. Sự thay đổi nhà cầm quyền này là một vấn đề phức tạp và kéo dài, và nhà Thanh phải mất gần hai thập kỷ để mở rộng sự cai trị của họ đối với toàn bộ Trung Quốc.
 
Tương tự, trong [[Tùy mạt Đường sơ|quá trình chuyển đổi Tùy-Đưởng]] trước đó, nhiều chính quyền được thành lập bởi các lực lượng khởi nghĩa đã tranh giành quyền kiểm soát và tính hợp pháp khi sức mạnh của [[nhà Tùy]] cầm quyền trở nên suy yếu. Các chế độ tự trị tồn tại trong giai đoạn biến động này bao gồm, nhưng không giới hạn là, Ngụy ([[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]]), Tần ([[Tiết Cử]]), Tề (Cao Đàm Thành), Hứa ([[Vũ Văn Hóa Cập]]), Lương ([[Thẩm Pháp Hưng]]), Lương ([[Lương Sư Đô]]), Hạ ([[Đậu Kiến Đức]]), Trịnh ([[Vương Thế SunSung]]), Sở ([[Chu Xán]]), Sở ([[Lâm Sĩ Hoằng]]), Yên ([[Cao Khai Đạo]]) và Tống ([[Phụ Công Thạch]]). [[Nhà Đường]] thay thế nhà Tùy đã phát động một chiến dịch quân sự kéo dài một thập kỷ để thống nhất Trung Quốc <ref name=Transition8>{{cite book|last1=Skaff|first1=Jonathan|title=Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580-800|year=2012|url=https://books.google.com.sg/books?id=qTm6Yka5GigC&pg=PA80&dq=rebel+during+sui+tang+transition&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjny4uw7v_lAhVnyDgGHSDhBZcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=rebel%20during%20sui%20tang%20transition&f=false}}</ref>.
 
Theo truyền thống [[viết sử Trung Quốc]], mỗi triều đại mới sẽ viết về lịch sử của triều đại trước, với đỉnh cao là [[Nhị thập tứ sử]] <ref name=TwentyFourHistories>{{cite book|last1=Stunkel|first1=Kenneth|title=Fifty Key Works of History and Historiography|year=2012|url=https://books.google.com.sg/books?id=9pem7Ip_WUgC&pg=PA143&dq=a+new+dynasty+took+on+responsibility+to+write+the+history+of+the+previous+dynasty&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiqqpOTt_PlAhW3zTgGHfqzBSUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=a%20new%20dynasty%20took%20on%20responsibility%20to%20write%20the%20history%20of%20the%20previous%20dynasty&f=false}}</ref>. Truyền thống này vẫn được duy trì ngay cả sau khi [[Cách mạng Tân Hợi]] lật đổ nhà Thanh nhằm thiết lập một [[Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)|nền cộng hòa]]. Tuy nhiên, [[Thanh sử cảo|nỗ lực]] của phía Cộng hòa trong việc phác thảo lịch sử nhà Thanh đã bị gián đoạn bởi [[Nội chiến Trung Quốc]], dẫn đến sự chia rẽ chính trị của Trung Quốc thành hai nước là [[Trung Quốc|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] trên [[Trung Quốc đại lục]] và [[Đài Loan|Trung Hoa Dân Quốc]] ở [[Vùng Tự do của Trung Hoa Dân Quốc|Đài Loan]] <ref name=HistoryOfQing1>{{cite book|last1=Horner|first1=Charles|title=Rising China and Its Postmodern Fate: Memories of Empire in a New Global Context|year=2010|url=https://books.google.com.sg/books?id=debJCgAAQBAJ&pg=PA59&dq=draft+history+of+qing+republic+of+china&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifmMPct_PlAhWizzgGHZGuCK4Q6AEITTAE#v=onepage&q=draft%20history%20of%20qing%20republic%20of%20china&f=false}}</ref><ref name=HistoryOfQing2>{{cite news |url=http://www.chinapost.com.tw/commentary/the-china-post/joe-hung/2012/11/05/359927/p2/Chiang-Kai-shek.htm|title=Chiang Kai-shek and retrocession|date=5 November 2012|accessdate=2 December 2012 |publisher=China Post|location=Taiwan|page=2}}</ref>.