Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* 2007-2008, [[Lê Thanh Bình]], Thiếu tướng, Trung tướng (2011), sau là Chính ủy Tổng cục CNQP<ref name=":2" />
* 2012-2015, [[Lê Khương Mẽ]], Thiếu tướng (2012), nguyên Phó Cục trưởng [[Cục Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam|Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-khai-mac-tap-huan-nghiep-vu-cong-doan-nam-2013/265336.html|title = Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Khai mạc tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2013}}</ref>
* 2015-nay12.2019, [[Nguyễn Viết Xuân]], [[Thiếu tướng]] (2013), nguyên Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ<ref>{{Chú thích web|url = http://hocvienpkkq.com/tin/index.php/vi/news/Phong-Khong-Khong-Quan/Cu-c-Chi-nh-tri-Quan-chu-ng-Kie-m-tra-hoat-dong-CTD-CTCT-6-thang-dau-nam-2014-184/|title = Cục Chính trị Quân chủng Kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2014}}</ref>
* 01.2020-nay, [[Nguyễn Việt Hùng]], [[Đại tá]], nguyên Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ.
 
== Các sĩ quan cấp cao ==
Người dùng vô danh