Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[27 tháng 12]] năm [[1975]], ba tỉnh [[Yên Bái]], [[Nghĩa Lộ (tỉnh)|Nghĩa Lộ]] (trừ 2 huyện [[Bắc Yên]] và [[Phù Yên]] nhập vào tỉnh [[Sơn La]]) và [[Lào Cai]] hợp nhất thành tỉnh [[Hoàng Liên Sơn (tỉnh)|Hoàng Liên Sơn]], thị xã Yên Bái được chọn làm tỉnh lỵ tỉnh Hoàng Liên Sơn, gồm 4 phường: Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Yên Thịnh.
 
Ngày [[16 tháng 1]] năm [[1979]], doHội yêuđồng cầuChính củaphủ nhiệmban vụhành chínhQuyết trị,định thịsố 15-CP Yênvề Báiviệc đượcphân mởvạch rộng,địa [[Hộigiới đồnghành Bộchính trưởng]]của đãmột số Quyết địnhthuộc sốtỉnh 15-CP/HĐBTHoàng quyếtLiên địnhSơn. Theo đó, sáp nhập các xã Tuy Lộc, Nam Cường, Tân Thịnh và Minh Bảo của huyện [[Trấn Yên]] vào thị xã Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-15-CP-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-tinh-Hoang-Lien-Son-vb55174t17.aspx Quyết định 15-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>
 
Ngày [[6 tháng 6]] năm [[1988]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 101-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số phường thuộc thành phố Yên Bái<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-101-HDBT-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-xa-phuong-cua-huyen-tran-Yen-va-thi-xa-Yen-bai-tinh-Hoang-lien-son-vb37572t17.aspx Quyết định 101-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>. Theo đó:
*Chia phường Hồng Hà thành hai phường Hồng Hà và Nguyễn Phúc
*Chia phường Nguyễn Thái Học thành hai phường Nguyễn Thái Học và Yên Ninh
*Chia phường Minh Tân thành hai phường Minh Tân và Đồng Tâm.
 
Từ đó, thị xã Yên Bái có 7 phường và 4 xã trực thuộc.
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Hoàng Liên Sơn (tỉnh)|Hoàng Liên Sơn]] được tách thành 2 tỉnh là [[Yên Bái]] và [[Lào Cai]], thị xã Yên Bái trở lại là tỉnh lỵ tỉnh Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Hoàng Liên Sơn (tỉnh)|Hoàng Liên Sơn]] được tách thành 2 tỉnh là [[Yên Bái]] được [[Làotái Cai]]lập, thị xã Yên Bái trở lại là tỉnh lỵ tỉnh Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Năm [[2001]], thị xã Yên Bái được công nhận là [[đô thị loại III]].