Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Bị Lê Uy Mục giết ==
Năm 1505, [[Lê Hiến Tông]] (bác của ông) mất ,người con thứ ba là Lê Túc Tông lên ngôi nhưng [[Lê Túc Tông]] trị vì được 6 tháng thì qua đời khi mới chỉ có 17 tuổi, người anh là [[Lê Uy Mục]] lên kế vị bắt đầu lao vào ăn chơi, hoang dâm, rượu chè, lại còn giết luôn cả tổ mẫu và các tôn thất nhà Hậu Lê. Ngày 13 tháng 11 năm 1509,do [[Lê Tương Dực|Lê Trừu]] phản công lật đổ [[Lê Uy Mục]] nên Uy Mục cho người giết chết ông ,mẹ và hai em của ông rồi treo đầu vào cây tre, Lê Trừu thấy thế khóc và nói sẽ trả thù Uy Mục gấp vạn lần, ông mất năm 2320 tuổi
 
Sau này, [[Lê Tương Dực|Lê Trừu]], em ông dùng tên ông lấy danh nghĩa để lật đổ [[Lê Uy Mục|Uy Mục]].