Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Phongnhakebang2.jpg|250px|nhỏ|trái|Cửa động Phong Nha]]
Thị trấn Phong Nha nằm ở phía tây huyện [[Bố Trạch]], có vị trí địa lý:
*Phía bắc và tây bắcđông giáp xã [[Phúc Trạch, Bố Trạch|PhúcHưng Trạch]]
*Phía tây giáp xã [[Thượng Trạch]]
*Phía nam giáp xã [[Tân Trạch, Bố Trạch|Tân Trạch]]
*Phía đôngbắc và tây bắc giáp xã [[HưngPhúc Trạch, Bố Trạch|Phúc Trạch]].
 
Phong Nha là một thị trấn miền núi, đầu nguồn của [[sông Son]] (sông nhánh của [[sông Gianh]]), chảy ra từ động Phong Nha. Trên địa bàn thị trấn có [[động Phong Nha]], thuộc di sản thiên nhiên thế giới [[Phong Nha - Kẻ Bàng]].
Người dùng vô danh