Khác biệt giữa các bản “Hiếu Ý Vương”

(Trang mới: “'''Hiếu Ý Vương''' (''chữ Hán'':孝懿王) là thụy hiệu do hậu thế truy tôn của một số nhân vật lịch sử quan trọn…”)
 
* [[Tam Quốc]] [[Tôn Chung|Đông Ngô Hiếu Ý Vương]] (truy tôn)
* [[Cao Ly An Tông|Cao Ly Ý Hiếu Vương]] (truy tôn theo thụy hiệu dài Hiến Cảnh Thánh Đức Ý Hiếu Đại Vương)
===Xem thêm==
* [[Vinh Ý Vương]]
* [[Cung Ý Vương]]