Khác biệt giữa các bản “Điện Biên Phủ”

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh = [[Điện Biên]]
| thành lập =
*18/4/1992: thành lập thị xã Điện Biên Phủ<ref name=130-HĐBT/>
*26/9/2003: thành lập thành phố Điện Biên Phủ<ref name=110/2003/NĐ-CP/>
| chủ tịch UBND =
| chủ tịch HĐND =