Khác biệt giữa các bản “Vô Trụ Ðạo Hiểu”

:''Geschichte des Zen-Buddhismus'' I. Indien und China, Bern & München 1985.
:''Geschichte des Zen-Buddhismus'' II. Japan, Bern & München 1986.
[[Thể loại:Phật giáo]]
 
[[Thể loại:Phật học]]
[[Thể loại:Đại sư Phật giáo]]
[[Thể loại:Thiền tông]]
[[Thể loại:Thiền sư]]
[[Thể loại:Thiền sư Nhật Bản]]
[[Thể loại:Phật giáo]]
5.883

lần sửa đổi