Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

![[Họ người Hoa|Họ]]<br/>{{small|(Tiếng Việt / Tiếng Trung Quốc{{efn|name="ChineseCharacters"}})}}
![[Dận tộc thiểu số trong lịch sử Trung Quốc|Dân tộc]]
!Tình trạnh{{efn|name="Status"|TheTình statustrạng ofcủa amột dynastytriều wasđại dependentphụ uponthuộc thevào chieftước [[Imperial,hiệu royalchính andcủa noblequốc ranks|title]]vương boretại bybất itskỳ monarchthời atđiểm any given timenào.}}
!Năm
!Số năm tồn tại
!Người sáng lập{{efn|name="Founder"|TheCác [[ChineseQuấn sovereignchủ Trung Quốc|monarchsvị vua]] listedđược wereliệt the ''de facto''những foundersngười ofsáng dynasties.lập However,trên itthực wastế commoncủa forcác Chinesetriều monarchsđại. toTuy posthumouslynhiên, honorthông earlierthường memberscác ofvị thevua familyTrung asQuốc monarchs.sẽ Fortruy instance,tặng whiletôn thehiệu [[Latercho Jincác (Fivethành Dynasties)|Laterviên Jin]]trước wasđó officiallycủa establishedgia byđình. theChẳng hạn, khi [[ShiHậu Jingtang|EmperorTấn]] Gaozuđược of[[Thạch LaterKính JinĐường]] chính thức thành lập, fourbốn earlierthành membersviên oftrước theđó rulingcủa housegia weretộc posthumouslycầm accordedquyền imperialđã titles,được thetruy mosttặng seniortôn ofhiệu, whichngười wascao Shinhất Jing whoThạch wasCảnh, conferredđược thephong [[temple name]]làm ''JingzuTĩnh Tổ'' ({{lang|zh-Hant|靖祖}}) and the [[posthumousmiếu namehiệu]] ''EmperorHiếu Xiao'anAn Hoàng Đế'' ({{lang|zh-Hant|孝安皇帝}}).}}
!Quân chủ cuối cùng
!Danh sách
|-
!colspan="11"|Semi-legendaryBán huyền thoại
|- style="background:#FFFDF9;"
|
* {{font color|#000000|#FFFEAA|Yellow}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Five Dynasties" within the broader "[[Five Dynasties and Ten Kingdoms period|Five Dynasties and Ten Kingdoms]]"
* {{font color|#000000|#FFAAB9|Pink}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Ten Kingdoms" within the broader "Five Dynasties and Ten Kingdoms"}}
 
 
==Danh sách triều đại Trung Quốc==