Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

|- style="background:#FFFDF9;"
|
|{{big|[[XiaNhà dynastyHạ]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|夏朝}}<br/>{{small|{{transl|zh|Xià Cháo}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄒㄧㄚˋ ㄔㄠˊ}}}}
|''TribalTên namebộ lạc''
|SiTự<br/>{{lang|zh-Hant|姒}}
|[[HuaxiaHoa Hạ]]
|Hoàng gia
|Royal
|2070–1600khoảng {{sc|bce}}[[2070 TCN]]-khoảng [[1600 TCN]]{{efn|name="Xia–Shang–Zhou"|TheNiên datesđại given for thecủa [[Xianhà dynastyHạ]], the [[Shangnhà dynastyThương]], and the [[Westernnhà ZhouChu|nhà Tây Chu]] priortrước tonăm [[GongheChu RegencyTriệu cộng hòa|841 BCETCN]] are derivedtrích fromdẫn thetừ [[Xia–Shang–ZhouHạ Thương Chu đoạn đại Chronologycông Projecttrình]].}}
|470 yearsnăm
|[[YuHạ the Great|Yu ofĐại Xia]]
|[[JieHạ of XiaKiệt]]
|([[Danh_sách_vua_Trung_Quốc#Nhà_Hạ_夏|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Xia dynasty (夏朝) (c. 2070 – c. 1600 BCE)|list]])
|-
!colspan="11"|[[Lịch_sử_Trung_Quốc#Vương_quốc|Trung Quốc cổ đại]]
!colspan="11"|[[History of China#Ancient China|Ancient China]]
|- style="background:#FFFDF9;"
|