Khác biệt giữa các bản “Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP”

gdp có 7 tỉ $ chứ không phải 7000 tỉ $
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:411D:9DA8:8C3:659E:1DB2:520 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Matsui Kiyoko)
Thẻ: Lùi tất cả
(gdp có 7 tỉ $ chứ không phải 7000 tỉ $)
|[[Bắc Ninh]]<ref name=":02">{{Chú thích web|url=http://skhdt.bacninh.gov.vn/news/-/details/57283/tom-tat-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-bac-ninh-nam-2018-ke-hoach-phat-trien-nam-2019|title=Tình hình kinh tế, xã hội Bắc Ninh năm 2018|last=|first=|date=|website=Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
|161.708
|7.,0240
|10,60%
|-