Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

|- style="background:#FFFDF9;"
|
|{{big|[[ShangNhà dynastyThương]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|商朝}}<br/>{{small|{{transl|zh|Shāng Cháo}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄕㄤ ㄔㄠˊ}}}}
|''ToponymTên địa điểm''
|Zi<br/>{{lang|zh-Hant|子}}
|Hoa Hạ
|Huaxia
|Hoàng gia
|Royal
|1600–1046khoảng {{sc|bce}}[[1600 TCN]]-khoảng [[1046 TCN]]{{efn|name="Xia–Shang–Zhou"}}
|554 yearsnăm
|[[TangThành of ShangThanh]]
|[[KingTrụ Zhou of ShangVương|Zhou ofĐế ShangTân]]
|([[Danh_sách_vua_Trung_Quốc#Nhà_Thương_商|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Shang dynasty (商朝) (c. 1600 – c. 1046 BCE)|list]])
|- style="background:#FFFDF9;"
|
|{{big|[[WesternNhà ZhouChu|Nhà Tây Chu]]}}{{efn|name="Zhou"|The [[WesternNhà ZhouChu|Tây Chu]] ({{lang|zh-Hant|西周}}) and the [[EasternNhà_Chu#Nhà_Đông_Chu|Đông ZhouChu]] ({{lang|zh-Hant|東周}}) aređược collectivelygọi known as thechung [[Zhounhà dynastyChu]] ({{lang|zh-Hant|周朝}}; {{transl|zh|Zhōu Cháo}}).<ref name=Zhou>{{cite book|last1=Law|first1=Eugene|title=中国指南|year=2004|url=https://books.google.com.sg/books?id=hUb_BQNkXdQC&pg=PA11&dq=western+Zhou+eastern+zhou+zhou+dynasty&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjG5f719PPlAhX_zjgGHQ15DuMQ6AEIbDAJ#v=onepage&q=western%20Zhou%20eastern%20zhou%20zhou%20dynasty&f=false}}</ref>}}<br/>{{lang|zh-Hant|西周}}<br/>{{small|{{transl|zh|Xī Zhōu}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄒㄧ ㄓㄡ}}}}
|''ToponymTên địa điểm''
|Ji<br/>{{lang|zh-Hant|姬}}
|Hoa Hạ
|Huaxia
|Hoàng gia
|Royal
|khoảng [[1046 TCN]]{{efn|name="Xia–Shang–Zhou"}}–771 {{sc|bce}}– [[771 TCN]]
|275 yearsnăm
|[[KingChu Wu of Zhou|Wu of Zhouvương]]
|[[KingChu YouU of Zhou|You of Zhouvương]]
|([[Danh_sách_vua_Trung_Quốc#Tây_Chu|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Zhou dynasty (周朝) (c. 1046 – 256 BCE)|list]])
|- style="background:#FFFDF9;"
|
|{{big|[[EasternNhà_Chu#Nhà_Đông_Chu|Nhà ZhouĐông Chu]]}}{{efn|name="Zhou"}}<br/>{{lang|zh-Hant|東周}}<br/>{{small|{{transl|zh|Dōng Zhōu}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄉㄨㄥ ㄓㄡ}}}}
|''FromTừ Zhounhà dynastyChu''
|Ji<br/>{{lang|zh-Hant|姬}}
|Hoa Hạ
|Huaxia
|Hoàng gia
|Royal
|[[770 TCN]]-[[256 TCN]]
|770–256 {{sc|bce}}
|514 yearsnăm
|[[Chu Bình Vương]]
|[[King Ping of Zhou|Ping of Zhou]]
|[[Chu Noãn vương]]
|[[King Nan of Zhou|Nan of Zhou]]
|([[Danh_sách_vua_Trung_Quốc#Đông_Chu|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Zhou dynasty (周朝) (c. 1046 – 256 BCE)|list]])
|-
!colspan="11"|Early [[History of ChinaLịch_sử_Trung_Quốc#Imperial ChinaĐế_quốc|ImperialĐế Chinaquốc Trung Quốc]] thời kỳ đầu{{efn|name="ChineseEmpire"|TheĐịnh termsnghĩa "ChineseĐế Empire"quốc andTrung Quốc"Empire ofdùng China"để referchỉ tonhà thenước ChineseTrung stateQuốc underdưới thesự rulecai oftrị variouscủa imperialcác dynastiestriều đại đế quốc khác nhau, particularlyđặc thosebiệt that hadnhững achievednước theđã unificationthống ofnhất được [[ChinaTrung Quốc bản properthổ]].<ref name=ChineseEmpire1></ref><ref name=ChineseEmpire2></ref>}}
|- style="background:#FFFDF9;"
|