Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Logging speedy deletion nomination of Ogawa Koki. (TW)
(Logging speedy deletion nomination of Bản mẫu:Bản đồ định vị Đức. (TW))
(Logging speedy deletion nomination of Ogawa Koki. (TW))
# [[:Bản mẫu:Location map Germany]]: [[WP:XN#C7|XN C7]] ({{tl|db-author}}) 10:14, ngày 12 tháng 1 năm 2020 (UTC)
# [[:Bản mẫu:Bản đồ định vị Đức]]: [[WP:XN#C7|XN C7]] ({{tl|db-author}}) 10:17, ngày 12 tháng 1 năm 2020 (UTC)
# [[:Ogawa Koki]]: [[WP:XN#C7|XN C7]] ({{tl|db-author}}) 16:14, ngày 16 tháng 1 năm 2020 (UTC)