Khác biệt giữa các bản “Đinh Văn Tuy”

không có tóm lược sửa đổi
 
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Chính ủy [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Công an Nhân dân Vũ trang]]<br>Chính ủy [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 = [[Trần Công Hợp]]
| kết thúc 2 = [[1984]]
| địa hạt 2 =
|đơn vị = [[Bộ đội biênBiên phòng Việt Nam]]
|chỉ huy =
|tham chiến =