Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21”

không có tóm lược sửa đổi
'''Quốc lộ 21A''', trước đây gọi là '''Quốc lộ 21''' do chưa có [[quốc lộ 21B]], là một tuyến [[đường giao thông|đường bộ]] cấp quốc gia của [[Việt Nam]]. Đây là tuyến quốc lộ nối liền tây [[Hà Nội]], [[Hà Nam]] và [[Nam Định]].<ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =Bd500- >Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- ABCD. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.</ref>
 
Trước đây đường này có điểm đầu là ngã ba giao cắt với đường [[quốc lộ 32]], trước cửa ngõ vào [[Sơn Tây (thị xã)|thị xã Sơn Tây]],. Sau khi thành lập [[đường Hồ Chí Minh]], đoạn từ thị xã Sơn Tây đến ngã ba Làng Sỏi của quốc lộ 21A trở thành đoạn tránh của con đường xuyên Việt này.
 
Quốc lộ 21A hiện có điểm đầu là ngã ba giao cắt với đường [[đường Hồ Chí Minh]], trước cửa ngõ vào thị trấn [[Chi Nê]], [[Lạc Thủy]], [[Hòa Bình]] và điểm cuối là thị trấn Thịnh Long, huyện [[Hải Hậu]], tỉnh [[Nam Định]].
 
Đi qua [[Hà Nội]], [[Hà Nam]] và tỉnh [[Nam Định]]. Đường quốc lộ 21A gặp [[quốc lộ 1A]] tại thành phố [[Phủ Lý]] tỉnh [[Hà Nam]]. Đoạn từ [[Phủ Lý]] về đến [[nam Định (thành phố)|thành phố Nam Định]] đường 21A chạy song song với [[đường sắt Bắc Nam|đường sắt Thống Nhất]] [[Bắc]] - [[Nam]]. Đoạn cuối cùng nối với đường [[quốc lộ 10]] tại [[nam Định (thành phố)|thành phố Nam Định]] tỉnh [[Nam Định]]. Điểm cuối cùng của đường này là thị trấn [[Thịnh Long]] huyện [[Hải Hậu]] tỉnh [[Nam Định]], gần cửa biển Lạch Giang của [[sông Ninh Cơ]].
 
Quốc lộ 21A đi qua các huyện, thị và thành phố sau: [[Sơn Tây (thị xã)|Sơn Tây]] - [[Thạch Hòa]] ([[Thạch Thất]]) - [[Quốc Oai]] - [[Lương Sơn|Lương Sơn]] - [[Xuân Mai (thị trấn)|Xuân Mai]] ([[Chương Mỹ]]) - [[Ba Hàng Đồi]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Đường Hồ Chí Minh]] - [[Chi Nê]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Kim Bảng]] - [[Phủ Lý]] - [[Thanh Liêm]] - [[Bình Mỹ, Bình Lục|Bình Mỹ]] ([[Bình Lục]]) - [[Mỹ Lộc (thị trấn)|Mỹ Lộc]] ([[Mỹ Lộc]]) - [[nam Định (thành phố)|Nam Định]] -[[Nam Trực]] - [[Cổ Lễ]] ([[Trực Ninh]]) - [[Xuân Trường]] - [[Yên Định, Hải Hậu|Yên Định]] ([[Hải Hậu]]) - [[Cồn (thị trấn)|Cồn]] ([[Hải Hậu]]) - [[Thịnh Long]] ([[Hải Hậu]]).
Quốc lộ 21A đi qua các huyện, thị và thành phố sau:
[[Sơn Tây (thị xã)|Sơn Tây]] - [[Thạch Hòa]] ([[Thạch Thất]]) - [[Quốc Oai]] - [[Lương Sơn|Lương Sơn]] - [[Xuân Mai (thị trấn)|Xuân Mai]] ([[Chương Mỹ]]) - [[Ba Hàng Đồi]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Đường Hồ Chí Minh]] - [[Chi Nê]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Kim Bảng]] - [[Phủ Lý]] - [[Thanh Liêm]] - [[Bình Mỹ, Bình Lục|Bình Mỹ]] ([[Bình Lục]]) - [[Mỹ Lộc (thị trấn)|Mỹ Lộc]] ([[Mỹ Lộc]]) - [[nam Định (thành phố)|Nam Định]] -[[Nam Trực]] - [[Cổ Lễ]] ([[Trực Ninh]]) - [[Xuân Trường]] - [[Yên Định, Hải Hậu|Yên Định]] ([[Hải Hậu]]) - [[Cồn (thị trấn)|Cồn]] ([[Hải Hậu]]) - [[Thịnh Long]] ([[Hải Hậu]]).