Khác biệt giữa các bản “Sở Mục Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Sở Mục Vũ Vương''' có thể là: *Sở Mục Vũ Vương Cao Kế Huân nhà Bắc Tống (từng có thời kỳ thụ phong Sở Vương, trướ…”)
 
'''Sở Mục Vũ Vương''' có thể là:
*Sở Mục Vũ Vương [[Cao Kế Huân]] nhà Bắc Tống (từng có thời kỳ thụ phong Sở Vương, trước sau giữ một loạt tước hiệu: Khang Vương, Hứa Vương, Việt Vương, Dự Vương, Duyện Vương và Tần Vương)
*Sở Mục Vũ Vương [[Cao Tuân Phụ]] nhà Bắc Tống (tước hiệu sau cùng là Sở Vương, trước sau từng thụ phong những tước hiệu sau: Vũ Công quận vương, Vệ Vương, Lỗ Vương, Duyện Vương, Đường Vương, Chu Vương và Trần Vương)