Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

|- style="background:white;"
|style="background:#AAD2FF;"|
|{{big|[[FormerTiền YanYên]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|前燕}}<br/>{{small|{{transl|zh|Qián Yān}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢ}}}}
|''ToponymTên địa danh''
|MurongMộ Dung<br/>{{lang|zh-Hant|慕容}}
|[[XianbeiTiên Ti]]
|PrincelyVương quốc<br/>{{small|(337–353 CE)[[337]]–[[353]]}}<hr/>ImperialĐế quốc<br/>{{small|(353–370 CE[[353]]–[[370]])}}
|[[337]]–[[370]]
|337–370 {{sc|ce}}
|33 yearsnăm
|[[Mộ Dung Hoảng|Yên Văn Minh Đế]]
|[[Murong Huang|Wenming of Former Yan]]
|[[MurongMộ Wei|YouDung ofVĩ|Yên FormerU YanĐế]]
|([[Danh_sách_vua_Ngũ_Hồ_thập_lục_quốc#Tiền_Yên|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Yan (燕) (337–436)|list]])
|- style="background:white;"
|style="background:#AAD2FF;"|
|{{big|[[FormerTiền QinTần]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|前秦}}<br/>{{small|{{transl|zh|Qián Qín}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ}}}}
|''ToponymTên địa danh''
|FuPhù<br/>{{lang|zh-Hant|苻}}
|Đê
|Di
|Đế quốc
|Imperial
|[[351]]–[[394]]
|351–394 {{sc|ce}}
|43 yearsnăm
|[[Phù Kiện|Tần Cảnh Minh Đế]]
|[[Fu Jian (317–355)|Jingming of Former Qin]]
|[[FuPhù ChongSùng]]
|([[Danh_sách_vua_Ngũ_Hồ_thập_lục_quốc#Tiền_Tần|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Qin (秦) (351–431)|list]])
|- style="background:white;"
|style="background:#AAD2FF;"|
|{{big|[[LaterHậu YanYên]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|後燕}}<br/>{{small|{{transl|zh|Hòu Yān}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄏㄡˋ ㄧㄢ}}}}
|''FromTừ FormerTiền YanYên''
|MurongMộ Dung{{efn|name="LanHan"|As [[Lan HanHãn]] waskhông notphải a memberthành ofviên thetộc ''MurongMộ Dung'' ({{lang|zh-Hant|慕容}}), clansự bylên birth,ngôi hiscủa enthronementông waskhông notphải a typicalmột dynasticsự succession.truyền ngôi điển hình<ref name=LanHan>{{cite book|last1=Liu|first1=Xueyao|title=歷代胡族王朝之民族政策|year=2005|url=https://books.google.com.sg/books?id=Sy_bvJCtRrkC&pg=PA41&dq=蘭汗自立&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiksu7B0vPmAhX_8XMBHSkhAScQ6AEIOzAC#v=onepage&q=蘭汗自立&f=false}}</ref>}}{{efn|name="GaoYun1"|The [[GaoCao Yun (emperor)Vân|Emperor HuiyiYên ofHuệ YanĐế]] was ofngười gốc [[GoguryeoCao Câu Ly]] descent. OriginallyLúc surnamedđầu mang họ cao ''Gao'' ({{lang|zh-Hant|高}}), he wasông anđược adoptedgia member of thetộc ''MurongMộ Dung'' ({{lang|zh-Hant|慕容}}) clan.nhận nuôi <ref name=GaoYun>{{cite book|last1=Liu|first1=Xueyao|title=鮮卑列國:大興安嶺傳奇|year=2012|url=https://books.google.com.sg/books?id=FadeDwAAQBAJ&pg=PT90&dq=高云+后燕末代&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi8xKKYgvTlAhUWyjgGHZFhD5IQ6AEIKDAA#v=onepage&q=高云%20后燕末代&f=false}}</ref>. Sự lên ngôi của ông Hiskhông enthronementphải was thereforemột notsự atruyền typicalngôi dynasticđiển successionhình.}}<br/>{{lang|zh-Hant|慕容}}
|XianbeiTiên Ti{{efn|name="GaoYun1"}}
|PrincelyVương quốc<br/>{{small|(384–386 CE[[384]]–[[386]])}}<hr/>ImperialHoàng gia<br/>{{small|(386–409 CE[[386]]–[[409]])}}
|[[384]]–[[409]]
|384–409 {{sc|ce}}
|25 yearsnăm
|[[MurongMộ ChuiDung Thùy|ChengwuYên of LaterThành YanĐế]]
|[[MurongMộ XiDung Hi|ZhaowenHậu ofYên LaterCao YanTông]]<br/>''orhoặc''<br/>[[GaoCao Yun (emperor)Vân|HuiyiYên ofHuệ YanĐế]]{{efn|name="GaoYun2"|The [[GaoCao Yun (emperor)Vân|Emperor HuiyiYên ofHuệ YanĐế]] could eitherthể be thequân lastchủ cuối cùng của [[LaterHậu YanYên]] monarchhoặc or thengười foundersáng of thelập [[NorthernBắc YanYên]], dependingtùy onthuộc thevào historian'squan điểm của từng sử characterizationgia.<ref name=GaoYun></ref>}}
|([[Danh_sách_vua_Ngũ_Hồ_thập_lục_quốc#Hậu_Yên|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Yan (燕) (337–436)|list]])
|- style="background:white;"
|style="background:#AAD2FF;"|
|{{big|[[LaterHậu QinTần]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|後秦}}<br/>{{small|{{transl|zh|Hòu Qín}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ}}}}
|''ToponymTên địa danh''
|YaoDiêu<br/>{{lang|zh-Hant|姚}}
|[[Người Khương|Khương]]
|[[Qiang (historical people)|Qiang]]
|RoyalHoàng gia<br/>{{small|(384–386 CE[[384]]–[[386]])}}<hr/>ImperialĐế quốc<br/>{{small|(386–417 CE[[386]]–[[417]])}}
|[[384]]–[[417]]
|384–417 {{sc|ce}}
|33 yearsnăm
|[[YaoDiêu ChangTrường|WuzhaoTần of LaterChiêu QinĐế]]
|[[YaoDiêu HongHoằng]]
|([[Danh_sách_vua_Ngũ_Hồ_thập_lục_quốc#Hậu_Tần|danh sách]])
|([[List of Chinese monarchs#Qin (秦) (351–431)|list]])
|- style="background:white;"
|style="background:#AAD2FF;"|