Khác biệt giữa các bản “Hoa Trung”

Trang mới: '''Hoa Trung''' là từ chỉ miền Trung Trung Quốc. Đây là khu vực nằm giữa hai con sông Hoàng HàDương Tử. Phía Bắc của khu vực nà...
(Trang mới: '''Hoa Trung''' là từ chỉ miền Trung Trung Quốc. Đây là khu vực nằm giữa hai con sông Hoàng HàDương Tử. Phía Bắc của khu vực nà...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh