Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hói đầu”

*Rụng tóc từng vùng: là bệnh tự nhiên, tóc chỉ rụng ở một chỗ xác định, kích thước vùng rụng thay đổi, có thể nhỏ (1cm2) cho đến cả đầu (hói hoàn toàn) và toàn thân (rụng hết lông tóc)
== Điều trị ==
*Rụng tóc kiểu nam giới: dùng [[minoxidil]] bôi ngoài,ngoại nhưngHoặc cũngsử khôngdụng đượcthuốc uống như ý[[Dutasteride]] hay [[Finasteride]]
*Rụng tóc từng vùng: Nếu có một vùng rụng lông tóc nhỏ, không cần phải điều trị. Nếu sự rụng tóc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thì cần điều trị như dùng [[corticosteroid]] tiêm tại chỗ, quang hoá học dùng tia tử ngoại A kèm theo hoặc [[prosalen]] dùng toàn thân