Khác biệt giữa các bản “Việt bính”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|z || 'di' răng hàm trên dưới dính nhau, hơi kéo dài hoặc 'trờ' ||(giọng Bắc giống hơn giọng Nam) zou6 做 (tố=làm), zi1 知 (tri=biết)
|-
|c || Đọc gần như nửa "xờ" nửa "chờ" hoặcnhư chữ "thờt" nhưngbật hơi trong mạnh[[tiếng hơnAnh]] || cat1 七 (thất=bảy), ce1 車 (xa=xe)
|-
|s || xờ || saam1 三 (tam=ba), sei3 四 (tứ=bốn)
Người dùng vô danh