Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dây thần kinh”

(Tạo với bản dịch của trang “Nerve”)
{{1000 bài cơ bản}}
 
{{Infobox anatomy
| Name = Dây thần kinh
| Latin = nervus
| Image = Nerves of the left upper extremity.gif
| Caption = Thần kinh (vàng) ở cánh tay
}}
'''Dây thần kinh''' là một bó sợi '''thần kinh''' được bao bọc giống như dây cáp gọi là [[sợi trục]], trong [[hệ thần kinh ngoại biên]] . Một dây thần kinh cung cấp một con đường chung cho các xung thần kinh [[điện hóa]] được gọi là hiệu điện thế hành động được truyền dọc theo mỗi [[sợi trục]] đến các cơ quan ngoại vi hoặc, trong trường hợp của [[Dây thần kinh cảm giác|các dây thần kinh cảm giác]], từ ngoại vi trở lại [[hệ thần kinh trung ương]] . Mỗi sợi trục trong dây thần kinh là một phần mở rộng của một [[nơron]] riêng lẻ, cùng với các tế bào hỗ trợ khác như [[Tế bào Schwann|tế bào Schwann bao bọc]] các sợi trục trong [[myelin]] .
 
Trong một dây thần kinh, mỗi sợi trục được bao quanh bởi một lớp mô liên kết gọi là [[mô nội thần kinh]]. Các sợi trục được bó lại với nhau thành các nhóm gọi là bó (fascicle) và mỗi nang được bọc trong một lớp mô liên kết gọi là [[bao ngoài bó sợi thần kinh]]. Cuối cùng, toàn bộ dây thần kinh được bọc trong một lớp mô liên kết gọi là [[vỏ dây thần kinh]] .
 
Trong hệ thống thần kinh trung ương, các cấu trúc tương tự được gọi là [[Bó thần kinh|các bó thần kinh]] . <ref name="Purves">{{Chú thích sách|title=Neuroscience|vauthors=Purves D, Augustine GJ, Fitzppatrick D, etal|publisher=Sinauer Associates|year=2008|isbn=978-0-87893-697-7|edition=4th|pages=11–20}}</ref> <ref name="Marieb">{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/humananatomyphys0000mari_r3o8|title=Human Anatomy & Physiology|vauthors=Marieb EN, Hoehn K|publisher=Pearson|year=2007|isbn=0-8053-5909-5|edition=7th|pages=388–602|url-access=registration}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
== Kết cấu ==