Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Bộ Việt Nam
| tên bộ = Bộ Khoa học và Công nghệ
| logo = Logo MOST.jpg
| hình = Logo MOST.jpg
| ghi chú hình =
| bộ trưởng = [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]
| hình bộ trưởng = Chu_Ngọc_Anh.jpg
| từ = 9 tháng 4 năm 2016
| bổ nhiệm bởi =