Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
||[[1979]]<ref name=":10">{{Chú thích web|url = http://www.hlu.edu.vn/gioithieu/c-42/Qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html|tiêu đề = Quá trình hình thành và phát triển|ngày truy cập = ngày 25 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Quận Đống Đa]]<ref name=":10" />
|[[Bộ Tư pháp (Việt Nam)|Bộ Tư Pháp]]
|
|
|