Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chợ Lách”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Thành lập xã Phú Mỹ thuộc huyện Chợ Lách trên cơ sở điều chỉnh 713 [[hecta|ha]] diện tích tự nhiên và 6.132 người của xã Phú Sơn
# Đổi tên phần còn lại của xã Hưng Khánh Trung thuộc huyện Chợ Lách thành xã Hưng Khánh Trung B.
# Thành lập huyện [[Mỏ Cày Bắc]] thuộc tỉnh Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh 13.419,11 ha diện tích tự nhiên và 109.575 người của huyện [[Mỏ Cày (huyện)|Mỏ Cày]] và 2.044,67 ha diện tích tự nhiên và 14.802 người của huyện Chợ Lách (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và người của xã Hưng Khánh Trung A và xã Phú Mỹ)
 
== Hành chính ==