Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

|- style="background:#FFFDF9;"
|
|{{Flagdeco|China|Qing|size=30px}}<br/>{{big|[[Nhà Thanh]]}}<br/>{{lang|zh-Hant|清朝}}<br/>{{small|{{transl|zh|Qīng Cháo}}}}<br/>{{small|{{lang|zh-Bopo|ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ}}}}
|"Thanh khiết"
|Ái Tân Giác La<br/>{{lang|zh-Hant|愛新覺羅}}<br/>{{ManchuSibeUnicode|lang=mnc|ᠠᡳᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ|style=text-align:left}}
|}
 
{{box|wide=yes|background=white|align=center|border size=1px|text align=left|header=CriteriaTiêu forchí inclusionđể đưa vào|
ThisDanh listsách includesnày onlychỉ majorbao dynastiesgồm ofcác Chinatriều thatđại arelớn typicallycủa foundTrung inQuốc simplifiedthường formsđược oftìm Chinesethấy historicaltrong timelinescác hình thức ghi chép đơn giản về thời gian lịch sử của Trung Quốc. ThereCó nhiều chính quyền triều đại khác nhau tồn tại werebên manytrong otherhoặc dynasticchồng regimeschéo thatvới existedcác withinranh orgiới overlappedđược withxác theđịnh boundariestrong definedphạm invi theđịa scope oflịch Chinesesử historicalTrung geographyQuốc{{efn|name="HistoricalGeography"|AsTheo proposedđề byxuất scholarscủa suchcác ashọc giả như [[TanĐàm Cơ QixiangTương]], thephạm geographicalvi extentđịa covered inđược theđề studycập oftrong Chinesenghiên historicalcứu geographyvề largelyđịa corresponds withlịch thesử territoriesTrung ruledQuốc byphần thelớn tương ứng với các vùng lãnh thổ do [[Qingnhà dynastyThanh]] duringcai itstrị territorialtrong peakthời betweenkỳ theđỉnh 1750scao andvề themặt 1840s,lãnh priorthổ togiữa thenhững outbreaknăm of[[1750]] the [[First1840]], Opiumtrước Warkhi [[Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất]] bùng nổ.<ref name=HistoricalGeography1>{{cite book|last1=Wang|first1=Hongying|title=中国式民主的类型学意义——一种宪法学视角的阐释|year=2016|url=https://books.google.com.sg/books?id=KolVDwAAQBAJ&pg=PT202&lpg=PT202&dq=中国历史地理学+地域范围+谭其骧+清朝&source=bl&ots=OfsUW0R8G6&sig=ACfU3U0G0YKx803s08uP8jaIy2ejULTE4Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiEkZiiqYfmAhXGbSsKHRzSDPY4ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q=中国历史地理学%20地域范围%20谭其骧%20清朝&f=false}}</ref>}}, suchchẳng hạn asnhư:<ref name=HistoricalGeography2>{{cite journal|last1=Ge|first1=Jianxiong|last2=Hua|first2=Linfu|year=2002|title=The Development of Chinese Historical Geography over the Last 50 Years (1950-2000)|url=http://ccs.ncl.edu.tw/newsletter_84/016_027.pdf|journal=漢學研究通訊|volume=21|issue=4|access-date=24 November 2019}}</ref>
* localized dynastic regimes: e.g., [[Nanyue]], [[Tuyuhun]], [[Dali Kingdom]], [[Kingdom of Tungning]]
* short-lived dynastic regimes: e.g., [[Zhai Wei]], [[Later Liao]], [[Chen Han]], [[Shun dynasty]]
* regional dynastic regimes that ruled an area historically or currently associated with "China": e.g., [[Rouran Khaganate]], [[Tibetan Empire]], [[Balhae]], [[Kara-Khanid Khanate]]}}
 
* chính quyền triều đại của người địa phương: ví dụ, [[Nam Việt]], [[Thổ Dục Hồn]], [[vương quốc Đại Lý]], [[vương quốc Đông Ninh]]
{{box|wide=yes|background=white|align=center|border size=1px|text align=left|header=Legend|
* chính quyền triều đại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn: e.g., [[Trạch Ngụy]], [[Hậu Liêu]], [[Trần Hán]], [[Đại Thuận]]
* {{font color|#000000|#FFFDF9|Beige}} highlight across the entire row indicates major dynasties
* chính quyền triều đại khu vực cai trị một khu vực trong lịch sử hoặc hiện tại gắn liền với "Trung Quốc": e.g., [[Nhu Nhiên]], [[Thổ Phồn]], [[vương quốc Bột Hải|Bột Hải]], [[Kara-Khanid]]
* {{font color|#000000|lightgray|Gray}} highlight across the entire row indicates major time periods
 
* {{font color|#000000|#FFCDAA|Orange}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Three Kingdoms"
Các triều đại bên ngoài "Trung Quốc" với tổ tiên là người Hán đầy đủ hoặc một phần, như [[nhà Tiền Lý]] ở [[Việt Nam]] và [[vương triều Thonburi]] của [[Thái Lan]] thỉ không được tính vào<ref name=EarlyLý1>{{cite book|last1=Vu|first1=Hong Lien|last2=Sharrock|first2=Peter|title=Descending Dragon, Rising Tiger: A History of Vietnam|year=2014|url=https://books.google.com.sg/books?id=PuBXBQAAQBAJ&pg=PT43&dq=Lý+Bôn+China&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjMxeOA2ornAhWf7HMBHfHWC0MQ6AEIOjAC#v=onepage&q=Lý%20Bôn%20China&f=false}}</ref><ref name=EarlyLý2>{{cite book|last1=Walker|first1=Hugh|title=East Asia: A New History|year=2012|url=https://books.google.com.sg/books?id=GBvRs-za0CIC&pg=PA134&dq=Ly+Bon+Chinese&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiywrza3IrnAhV5IbcAHbnNB4QQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Ly%20Bon%20Chinese&f=false}}</ref><ref name=Thonburi1>{{cite book|last1=Chansiri|first1=Disaphol|title=The Chinese Émigrés of Thailand in the Twentieth Century|year=2008|url=https://books.google.com.sg/books?id=xEMsg-FkbJIC&pg=PA47&dq=Thonburi+dynasty+Chinese&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwin8__J2ornAhXqIbcAHTUAA9EQ6AEIODAC#v=onepage&q=Thonburi%20dynasty%20Chinese&f=false}}</ref><ref name=Thonburi2>{{cite book|last1=Zheng|first1=Yangwen|title=China on the Sea: How the Maritime World Shaped Modern China|year=2011|url=https://books.google.com.sg/books?id=5bAyAQAAQBAJ&pg=PA112&dq=Thonburi+dynasty+Chinese&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwin8__J2ornAhXqIbcAHTUAA9EQ6AEILzAB#v=onepage&q=Thonburi%20dynasty%20Chinese&f=false}}</ref>}}
* {{font color|#000000|#AAD2FF|Blue}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Sixteen Kingdoms"
 
* {{font color|#000000|#AAFFB6|Green}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Northern dynasties" within the broader "[[Northern and Southern dynasties]]"
{{box|wide=yes|background=white|align=center|border size=1px|text align=left|header=LegendChú thích về màu sắc|
* {{font color|#000000|#C1AAFF|Purple}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Southern dynasties" within the broader "Northern and Southern dynasties"
* {{font color|#000000|#FFFDF9|Màu be}} là các triều đại lớn
* {{font color|#000000|#FFFEAA|Yellow}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Five Dynasties" within the broader "[[Five Dynasties and Ten Kingdoms period|Five Dynasties and Ten Kingdoms]]"
* {{font color|#000000|lightgray|Màu xám}} là các mốc thời gian lớn
* {{font color|#000000|#FFAAB9|Pink}} in the leftmost column denotes dynasties counted among the "Ten Kingdoms" within the broader "Five Dynasties and Ten Kingdoms"}}
* {{font color|#000000|#FFCDAA|Màu cam}} là các triều đại thuộc "Tam Quốc"
* {{font color|#000000|#AAD2FF|Màu xanh}} là các triều đại thuộc "Thập lục quốc"
* {{font color|#000000|#AAFFB6|Màu xanh lá cậy}} là các triều đại thuộc "Bắc triều" trong "Nam-Bắc triều"
* {{font color|#000000|#C1AAFF|Màu tím}} là nổi các triều đại thuộc "Nam triều" trong "Nam-Bắc triều"
* {{font color|#000000|#FFFEAA|Màu vàng}} là các triều đại thuộc "Ngũ Đại" trong "Ngũ Đại Thập Quốc"
* {{font color|#000000|#FFAAB9|Màu hổng}} là các triều đại thuộc "Thập Quốc" trong "Ngũ Đại Thập Quốc"}}
 
==Danh sách triều đại Trung Quốc==