Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

 
==Thời gian biểu==
{{See also|Niên biểu lịch sử Trung Quốc}}
 
===Niên biểu các mốc thời gian lớn===
{{Stacked bar|A1=1299|T1=Hạ–Thuong7–W. Chu|A2=295|T2=[[Xuân Thu]]|A3=255|T3=[[Chiến Quốc]]|A4=441|T4=Tần–Hán|A5=369|T5=[[Lục triều]]|A6=318|T6=Tùy–Đường|A7=461|T7=Liêu–Tống–Tây Hạ–Kim–Nguyên|A8=544|T8=Minh–Thanh|Total=3982}}
 
===Niên biểu các chính quyền và triều đại lớn===
<onlyinclude><timeline>
ImageSize = width:1600 height:auto barincrement:15