Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Tài chính ngân hàng
# Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
# Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
# Mạng máy tính
# Kinh doanh thương mại
# Ngôn ngữ anh
# Công nghệ kỹ thuật máy tính
 
===Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy:===
Người dùng vô danh