Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| <pre>
{{Đường phố Paris
| arr_num =
| streetname =
| x =
| y =
| paris_map=[[image:paris_plan_wee_green_jms.jpg]]
| arr1 =5
| arr2 =6
| quarter =
| begins =
| beginsnum =
| ends =
| endsnum =
| length =
| width =
| diameter =
| creation =
| denomination =
| area_map =
| caption =
}}</pre>
|}
7.048

lần sửa đổi