Khác biệt giữa các bản “Địa Mẫu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Bởi vì để giữ gìn sự tôn nghiêm trang trọng của Thiên Thượng và Đức Ngọc Hoàng Đại Đế chí tôn, không một ai dám nhắc đến chuyện Thiên Giới đã làm với Địa Mẫu, vậy nên, truyền thuyết lưu truyền về Địa Mẫu lại nói rằng: "Bởi vì Địa Mẫu quá buồn vì mình bị xa lánh nên đã tự mình chui xuống nơi Địa Phủ U Minh để sống để mãi mãi từ nay không ai phải thấy mình nữa...".
 
Theo thần thoại Trung Quốc, truyền thuyết Hồng Hoang, sau khi bàn cổ khai thiên lập địa rồi chết đi 12 giọt tinh huyết của ông hóa thành 12 tổ vu, địa mẫu là 1 trong 12 tổ vu, thế giới bàn cổ tạo ra bản nguyên ko có Luân hồi địa mẫu thấy sinh linh chết mà hồn vẫn còn lên từ bi hướng thiên đạo lập địa hóa thành Luân hồi. Trong trung hoa có một hồi vu-yêu đại kiếp nạn, trong đó địa mẫu trời sinh lương thiện thấy sinh linh đồ thán, linh hồn vất vưởng lên mới hướng thiên đạo lập địa thành lục đạo Luân hồi.
 
== Cai quản linh hồn ==