Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cung Định vương”

(Trang mới: “'''Cung Định Vương''' (''chữ Hán'':恭定王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương trong lịch…”)
 
'''Cung Định Vương''' (''[[chữ Hán]]'':恭定王) là [[thụy hiệu]] hoặc [[tước hiệu]] của một số vị [[phiên vương]] trong [[lịch sử]] khu vực [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
==Danh sách==
* Cung Định Vương là tước hiệu của [[Trần Nghệ Tông]] khi chưa lên làm vua.
*
* Vĩnh Hưng Cung Định Vương [[Chu Duy Thôi]] [[nhà Minh]]
* [[Triều Tiên Thái Tông|Triều Tiên Cung Định Vương]] Lý Phương Viễn (gọi tắt theo thụy hiệu dài Cung Định Thánh Đức Thần Công Kiến Thiên Thể Cực Đại Chính Khải Hữu Văn Vũ Duệ Triết Thành Liệt [[Quang Hiếu Đại Vương]])