Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ông từng làm Lãng Xuyên hầu, sau tiến phong Tả tướng quân.
 
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Nguyễn Uông
| tên gốc = 阮汪
| tước vị =
| thêm = vietnam
| hình=
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Chư hầu|Tả Tướng Quân Lãng Xuyên Hầu]] [[Nhà Lê]].
| con cái = [[Nguyễn Thần Không]]<br>[[Nguyễn Uyên]]
| tại vị = [[1450]] [[1468]]
| nhiếp chính =
| kiểu nhiếp chính =
| kế nhiệm = .
| hoàng tộc = [[Họ Nguyễn]]
| kiểu hoàng tộc = Gia tộc
| miếu hiệu = [[Triệu Tổ]] (肇祖)
| thụy hiệu = Tả Tướng Quân Lãng Xuyên Hầu.
| tên đầy đủ = Nguyễn Uông (阮汪)
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| cha = [[Nguyễn Kim]]
| mất = {{năm mất và tuổi|1545|1468}}
| sinh = [[1545]]
}}
 
==Con cháu==
Người dùng vô danh