Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| nhiếp chính =
| kiểu nhiếp chính =
| kế nhiệm = Chưa rõ .
| hoàng tộc = [[Họ Nguyễn]]
| kiểu hoàng tộc = Gia tộc
Người dùng vô danh