Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| sinh = [[1468]]
}}
 
==Tiểu sử==
'''Nguyễn Uông ''' Có cha là Nguyễn Kim, kim có hai con trai. Con trai trưởng Nguyễn Uông được vua Lê Trang Tông phong làm Lãng Xuyên Hầu khi [[Nguyễn Kim]] bị Dương chấp nhất hạ độc chết (nhưng Nguyễn Uông sau bị [[Trịnh Kiểm]] giết). Con trai thứ là [[Nguyễn Hoàng]] được vua Lê Trang Tông phong làm Hạ Khê hầu, sai đem quân đi đánh giặc lập được nhiều công lao nên được vua lê phong tước đoan quận công. Về sau Nguyễn Hoàng trở thành người mở đầu cho sự nghiệp của các [[chúa Nguyễn]] ở miền nam [[Việt Nam]].
 
==Con cháu==
Người dùng vô danh