Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Danh sách ca khúc”

không có tóm lược sửa đổi
<tr>
<th class="tlheader" style="width: 2em; padding-left: 10px; padding-right: 10px; text-align: right; background-color: #eee">#</th>
<th class="tlheader" style="{{#switch: {{#expr: (0 + {{#ifeq: {{{writing_credits}}}|yes|1|{{#ifeq: {{{lyrics_credits}}}|yes|1|0}} + {{#ifeq: {{{music_credits}}}|yes|1|0}} }} + {{#if:{{{extra_column|}}}|1|0}}) }} | 0 = width: 100%; | 1 = width: 60%; | 2 = width: 40%; | 3 = width: 30%;}} text-align: left; background-color: #eee">Tên ca khúc</th>{{ #ifeq: {{{writing_credits}}}|yes|<th style="{{#switch: {{#expr: (1 + {{#if:{{{extra_column|}}}|1|0}}) }} | 1 = width: 40%; | 2 = width: 30%;}} text-align: left; background-color: #eee">NgườiNhạc viết</th>|{{ #ifeq: {{{lyrics_credits}}}|yes|<th style="{{#switch: {{#expr: (1 + {{#ifeq: {{{music_credits}}}|yes|1|0}} + {{#if:{{{extra_column|}}}|1|0}}) }} | 1 = width: 40%; | 2 = width: 30%; | 3 = width: 20%;}} text-align: left; background-color: #eee">Phổ lời</th>}}{{ #ifeq: {{{music_credits}}}|yes|<th style="{{#switch: {{#expr: (1 + {{#ifeq: {{{lyrics_credits}}}|yes|1|0}} + {{#if:{{{extra_column|}}}|1|0}}) }} | 1 = width: 40%; | 2 = width: 30%; | 3 = width: 20%;}} text-align: left; background-color: #eee">Nhạc</th>}}}}{{#if:{{{extra_column|}}}|<th style="{{#switch: {{#expr: (1 + {{#ifeq: {{{writing_credits}}}|yes|1|{{#ifeq: {{{lyrics_credits}}}|yes|1|0}} + {{#ifeq: {{{music_credits}}}|yes|1|0}}}})}} | 1 = width: 40%; | 2 = width: 30%; | 3 = width: 20%;}} text-align: left; background-color: #eee">{{{extra_column}}}</th>}}
<th class="tlheader" style="width: 4em; padding-right: 10px; text-align: right; background-color: #eee">Thời&nbsp;lượng</th>
</tr>
13.564

lần sửa đổi